Adresa:Veljka Milankovića 17   78430 Prnjavor

Tel : 051 64 10 40

Fax: 051 64 10 42

e-mail:restoranatina@hotmail.com